Forum OdrzańskieRada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w ramach swoich założeń statutowych, dotyczących poprawy i rozwoju dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej podejmuje działania na rzecz przedłużenia żeglownego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej, która łączy Zespół Portów Szczecin-Świnoujście z uprzemysłowionym regionem Polskiego i Czeskiego Śląska. Obecnie żegluga towarowa na rzece Odrze możliwa jest od Portu Koźle.

W myśl umowy o współpracy, zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kraju Morawskośląskiego - Rada Kapitanów wspólnie z czeskimi partnerami dąży do wydłużenia odcinka żeglownego Odry w jej górnym biegu przez Racibórz do granic z Republiką Czeską i dalej do Ostrawy i Multimodalnego Centrum Logistycznego Mošnov. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniłaby się do rozwoju regionów położonych wzdłuż biegu rzeki w ramach Euroregionu Silesia.

Z tą myślą obie strony zainicjowały wspólny projekt, zmierzający do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi podmiotami gospodarczymi oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi na rzecz wykorzystania transportu wodnego. Projekt ten nazwano "Forum Odrzańskie" a jego realizację wsparł finansowo Fundusz Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. "Forum Odrzańskie" odbędzie się w Chałupkach - symbolicznym miejscu przekroczenia przez Odrę granicy obu krajów.

Celem głównym projektu jest zainicjowanie i stworzenie platformy do debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych aktywizacją stosunków polsko-czeskich w dziedzinie współpracy gospodarczej zarówno na poziomie centralnym: międzyrządowym, międzyresortowym jak i lokalnym, samorządowym. Oczywiście główny nacisk projekt kładzie na koordynację stanowisk przedstawicieli podmiotów gospodarczych i władz samorządowych na rzecz przedłużenia żeglownego odcinka Odry aż do Kraju Morawskośląskiego oraz na zwiększenie świadomości o potencjale i korzyściach, wynikających z tego zamierzenia. W tym celu na Forum zostaną zaprezentowane wszelkie informacje na ten temat - m.in. przebieg trasy, połaczenia z innymi drogami wodnymi, portami itp.

Komunikat prasowy

Materiał do seminarium 20.05.2015

Materiały do pobrania

Broszura informacyjna
Sdružení pro rozvoj Moravskolezského kraje v rámci svých aktivit směřujících k dalšímu hospodářskému rozvoji regionu si stanovilo mj. za cíl prověřit možnost napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu. Jednou z možných řešení je prodloužení splavnosti řeky Odry. Oderská vodní cesta je splavná od mořského přístavu Štětín-Śvinoustí až po město Kędzierzyn-Koźle, ležící nedaleko hranic kraje a do Moravskoslezského kraje, zbývá necelých 50 km. Za tímto účelem byla také v roce 2012 navázana spolupráce s polským Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest - Radou Kapitánů. Rada Kapitánů má celonárodní působnost v Polsku a jeho sídlo je v ... Kędzierzyně-Koźlí.

Oba partneři se shodli na vzájemné spolupráci při prosazování možnosti splavnění Odry od Kędzierzyna-Koźle přes Ratiboř, Ostravu až do Mošnova, kde již vyrůstá multimodální logistické centrum. Realizací záměru se přispěje zejména k dalšímu hospodářskému rozvoji území ležícího podél řeky Odry, zejména v rámci Euroregionu Silesia.

Za tímto účelem iniciovali společný projekt, jehož dlouhodobým cílem je prohloubit dosavadní spolupráci mezi polskými a českými odborníky i místní a regionální samosprávou pro využití potenciálu vodní dopravy. Projekt nazvali ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE a jeho realizací finančně podpořil Fond Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE se uskuteční dne 20.05.2015 v Chalupkách, symbolickém místě kde Odra překračuje hranice obou států.

Hlavním cílem projektu je iniciovat a založit diskusní česko-polskou platformu za účasti odborníků a azinteresovaných subjektů i představitelů místní a regionální samosprávy obou zemí, jako jednu z forem regionální podpory pro dosavadní česko-polské aktivity na mezistátní i meziresortní úrovni.

Cílem projektu je koordinace stanovisek místních samospráv i podnikatelské sféry v česko-polském pomezí podél řeky Odry k záměru prodloužení její splavnosti až na moravskoslezské území a zvýšení povědomí veřejnosti o možném potenciálu tohoto záměru.

Výstupem projektu bude informační materiál o záměru splavění Odry až na území Moravskoslezského kraje, který bude obsahovat mj. základní údaje a souvislosti, mapový podklad, závěry fóra a další informace.

Tisková zpráva

Podkladový materiál k semináři 20.05.2015

Prezentace ke stažení

Informační brošura


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?