Aktualności

CESNI opracowuje regulacje dotyczące zastosowania metanolu

CESNI opracowuje regulacje dotyczące zastosowania metanoluPaliwa alternatywne – takie jak metanol – i redukcja emisji były jednymi z tematów omawianych na ostatnim spotkaniu CESNI.Miało to miejsce 19 października w Strasburgu pod przewodnictwem przedstawicielki Belgii Marleen Coenen. Program spotkania Europejskiego Komitetu ds. Rozwoju Norm w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej ( CESNI ) obejmował kontynuację prac nad paliwami alternatywnymi, emisją gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze przez statki żeglugi śródlądowej, załogi oraz technologie informacyjne.

W obszarze przepisów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej zaprezentowano projekty przepisów dotyczących przechowywania i stosowania metanolu na pokładach statków żeglugi śródlądowej przewidziane w projekcie ES-TRIN 2025 (Europejska norma przepisów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej) .

Regulamin ten zostanie przekazany w szczególności organom odpowiedzialnym za regulacje - Policji oraz Komitetowi Bezpieczeństwa ADN. Zdecydowano także o włączeniu do programu prac CESNI nowego zadania dotyczącego opracowania normy w zakresie metodologii pomiaru i obliczania emisji ze statków żeglugi śródlądowej oraz określenia klas emisji.

Celem tej normy jest raportowanie efektywności środowiskowej statków żeglugi śródlądowej (pod względem emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze) w celu wspierania ekologizacji floty. Ostatecznie Komisja przyjęła sprostowanie do ES-TRIN 2023. Sprostowanie ma na celu wprowadzenie poprawek redakcyjnych (tłumaczenia i oczywiste błędy) przed wejściem w życie ES-TRIN 2023 w styczniu 2024 r.

W obszarze kwalifikacji zawodowych CESNI rozpatrzył projekt europejskiej normy dotyczącej kwalifikacji w żegludze śródlądowej (ES-QIN, wydanie 2024/1). Główna zmiana ma na celu wzmocnienie szkolenia kapitanów, aby lepiej przygotować ich do nawigacji w bezpośrednim otoczeniu ze statkami morskimi.

W ten sposób standardy kompetencji kadry kierowniczej będą określać wiedzę niezbędną do zwiększenia bezpieczeństwa w obszarach, w których wspólnie pływają statki morskie i statki żeglugi śródlądowej. Standard zostanie umieszczony w porządku obrad następnego spotkania CESNI w dniu 11 kwietnia 2024 r. w celu jego przyjęcia. Komitet z zadowoleniem przyjął także postęp w pracach nad przyszłymi standardami obsady kadrowej. Obecnie omawiane są w szczególności tabele minimalnej obsady.

W obszarze technologii informatycznych kontynuowane są prace zgodnie z programem prac CESNI, w szczególności z myślą o kolejnej edycji ES-RIS 2025 (Europejskiej Normy dla Usług Informacyjnych Żeglugi Śródlądowej).tłum. A. Podgórski
Apis 31.10.2023 84 0 komentarzy Drukuj

Udostępnij


0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies