Aktualności

Wiosenna Sesja CESNI

Wiosenna Sesja CESNIEuropejski Komitet ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) zebrał się 20 kwietnia 2023 r. w Strasburgu (Francja)., Spotkaniu przewodniczyła, reprezentująca Belgię, pani Marleen Coenen. CESNI przyjęła wytyczne dotyczące przyjaznej dla środowiska i efektywnej eksploatacji statków (ekonawigacja). Komitet zatwierdził również publikację przewodnika po cyberbezpieczeństwie w żegludze śródlądowej oraz zestawienie różnic między edycjami ES-RIS 2021/1 i 2023/1.

W zakresie kwalifikacji zawodowych Komisja przyjęła wytyczne w zakresie przyjaznej dla środowiska i efektywnej eksploatacji jednostek pływających (ekonawigacja). Kapitanowie muszą być w stanie wziąć pod uwagę ekonomiczne i ekologiczne aspekty eksploatacji statku w celu efektywnego wykorzystania statku i poszanowania środowiska. Ponadto związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, a także organizacje pracodawców podkreślają potrzebę szkolenia zawodowego, aby nadążyć za umiejętnościami wymaganymi do obsługi floty przechodzącej transformację energetyczną i doświadczającej znaczących zmian w wyposażeniu technicznym i cyfrowym na pokładzie. Wytyczne wyszczególniają różne kompetencje, jak również wiedzę i umiejętności potrzebne. Są one przeznaczone do wykorzystania w programach szkoleniowych jako dobre praktyki ekoefektywnej nawigacji. Według DST (Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.) ich praktyczne zastosowanie przez kapitanów statkȯw do eko-wydajnej nawigacji może doprowadzić do ponad 10% spadku zużycia paliwa na już istniejących statkach. Wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej CESNI.

Publikacja poradnika dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz zestawienie różnic pomiędzy ES-RIS 2021/1 a 2023/1.

Kwietniowe spotkanie było również okazją do przyjęcia dwóch ważnych dokumentów z zakresu technologii informatycznych. Pierwszy to Przewodnik dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa w żegludze śródlądowej ze szczególnym uwzględnieniem portów. Drugi dokument to Podsumowanie różnic między edycjami 2021/1 i 2023/1 ES-RIS, Europejskiego Standardu Usług Informacji Rzecznej.
Przewodnik dobrych praktyk ma na celu przedstawienie przeglądu ryzyka, zagrożeń i środków zapobiegających ryzyku w strefie cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie portów żeglugi śródlądowej. Głównym celem dla użytkownikȯw portȯw jest zrozumienie motywacji i aktorów stojących za cyberatakami, a także atutów portów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie zagrożeń i ryzyka dla cyberbezpieczeństwa. Przewodnik zawiera również przegląd dobrych praktyk w zakresie wdrażania środków ograniczających ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. Przewodnik ten został opracowany we współpracy z Europejską Federacją Portów Śródlądowych (EFIP) i ma stanowić ramy dostępne dla wszystkich portów śródlądowych, niezależnie od ich wielkości lub lokalizacji w Europie.

Podsumowanie różnic między wydaniami ES-RIS 2021/1 i 2023/1 zawiera informacje o zmianach i poprawkach. Pozwala to na sprawne identyfikowanie zmian, ułatwiając tym samym ich wdrożenie. Podsumowanie podzielone jest na 5 sekcji: zmiany niemające wpływu na treść; zmiany w specyfikacjach dotyczących elektronicznego wyświetlania map i systemu informacyjnego dla żeglugi śródlądowej (ECDIS śródlądowy); zmiany w specyfikacjach dotyczących systemu śledzenia i namierzania statków (VTT); zmiany w specyfikacjach dotyczących komunikatów dla kapitanów (NtS); zmiany specyfikacji dotyczących elektronicznego zgłaszania statków w systemach żeglugi śródlądowej (ERI).

Podczas kwietniowego spotkania CESNI z przyjemnością przyznało Republice Mołdawii status państwa obserwatora. Republika Mołdawii jest już państwem członkowskim Komisji Dunaju i od 23 czerwca 2022 r. ma status kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Republika Mołdawii wyraziła zainteresowanie żeglugą śródlądową i chęć przyczynienia się do jej rozwoju. Komitet oczekuje udziału Mołdawii w swoich działaniach. CESNI z przyjemnością przyznało także status zatwierdzonych organizacji pozarządowych Federacji Europejskich Stowarzyszeń Geodetów i Konsultantów Morskich (FEMAS) oraz Hydrogen Europe. FEMAS posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w dziedzinie żeglugi morskiej i śródlądowej, w szczególności w zakresie aspektów konstrukcyjnych, stateczności, wymagań technicznych oraz badań uszkodzeń morskich. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia geodetów. Status zatwierdzonej organizacji pozwoli FEMAS uczestniczyć w przyszłych działaniach CESNI, w szczególności poprzez udzielanie praktycznych porad technicznych w zakresie wymagań technicznych nowych statków i ewentualnej poprawy wdrażania ES-TRIN. Hydrogen Europe to europejskie stowarzyszenie reprezentujące interesy branży wodorowej i jej użytkownikȯw. Kilku członków Hydrogen Europe jest zaangażowanych w projekty pilotażowe wykazujące wykonalność napędu wodorowego na statkach śródlądowych w celu zbadania rozwiązań dekarbonizacji dla żeglugi śródlądowej w Europie. Dotyczy to zarówno producentów wodoru, jak i dostawców wodorowych komponentów napędowych, takich jak ogniwa paliwowe. Stowarzyszenie posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie magazynowania i wykorzystania wodoru i może doradzać w zakresie standardów niezbędnych dla bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej i członków załogi. Status zatwierdzonej organizacji pozwoli Hydrogen Europe uczestniczyć w przyszłych działaniach CESNI, zwłaszcza w zakresie wymagań technicznych statków i kwalifikacji zawodowych.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczyło 8 państw członkowskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Holandia i Szwajcaria; przedstawiciel Komisji Europejskiej, Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CCNR), Komisja Mozelskiej oraz 3 zatwierdzone organizacje: IVR, ESO i EBU.

Następne spotkanie Kolejne posiedzenie Komitetu wyznaczono na 19 października 2023 r.

CESNI
Apis 27.04.2023 693 0 komentarzy Drukuj

Udostępnij


0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies