Aktualności

Konsultacje projektu programu Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej

Konsultacje projektu programu Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowejMinisterstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych do 23 maja 2023 r. Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI).Zapraszam do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej.

Projekt programu wieloletniego Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej obejmuje realizację dwóch inwestycji na Odrze: budowę stopnia wodnego Lubiąż oraz budowę stopnia wodnego Ścinawa, a jego realizacja uzupełni listę projektów wskazanych w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030 oraz programie wieloletnim Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce. Budowa nowej infrastruktury hydrotechnicznej zapewni możliwość prowadzenia transportu wodnego śródlądowego na całej długości Odry poprzez eliminację istotnego wąskiego gardła na jej środkowym odcinku. Zakłada się, że efektem realizacji zaplanowanych działań inwestycyjnych będzie również produkcja energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego oraz poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym.

Konsultacje publiczne dokumentu realizowane są na podstawie §36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022r. poz. 348) oraz art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ). Projekt uchwały otrzymał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nr ID356.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, ze względu na duży rozmiar plików, nie został załączony do przedmiotowego pisma. Mogą je Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w zakładce „Co robimy” →„Programy i projekty” → „Programy żeglugowe” → „Program wieloletni „Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej” → „Konsultacje publiczne projektu programu wieloletniego „Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej” (dostępne po kliknięciu tutaj).

Proszę o przesłanie uwag do dokumentu w terminie 35 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji publicznych na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest także w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 12 w Warszawie (wejście A), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Uwagi można zgłaszać na dedykowanym formularzu:

drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.zegluga@mi.gov.pl,
tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (decyduje data wpływu formularza do resortu),
osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ulicy Nowy Świat 6/12 (wejście A, kancelaria), pon. – pt. w godzinach 9.30-15.00

Sekretarz stanu
Marek Gróbarczyk
Znak pisma: DGWiŻŚ-9.60.9.2023
Apis 20.04.2023 295 0 komentarzy Drukuj

Udostępnij


0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies