Aktualności

Spotkanie CESNI w dniu 13 października 2022 r

Spotkanie CESNI w dniu 13 października 2022 rEuropejski Komitet ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) zebrał się 13 października 2022 r. w Strasburgu (Francja). Przewodniczyła spotkaniu Pani Marleen Coenen, reprezentująca Belgię. CESNI przyjęła nowe wersje norm dotyczących wymagań technicznych dla statków (ES-TRIN) i systemu informacji rzecznej (ES-RIS), a także wytyczne dotyczące instalacji stacji śródlądowego AIS.

Przyjęcie normy dotyczącej wymagań technicznych dla statków.

Komitet przyjął normę europejską określającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, ES-TRIN 2023/1. Niniejsze nowe wydanie normy, którego celem jest zastąpienie wydania z 2021 r., wprowadza istotne zmiany dotyczące: paliwa o niskiej temperaturze zapłonu i ogniwa paliwowe, kamizelki ratunkowe, układy oczyszczania spalin, odbiór ścieków, zainstalowane na stałe systemy przeciwpożarowe do ochrony obiektów, statki pasażerskie, jednostki rekreacyjne, elektryczne silniki napędowe za grodzią skrajnika rufowego, naprawȩ silników w eksploatacji, wysuwane sterówki, radarowe instalacje nawigacyjne i wskaźniki skrętu, kotwice specjalne o obniżonej masie, aktualizacjȩ odniesień do ES-RIS 2023/1, i korekty redakcyjne.

ES-TRIN 2023/1 wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. w ramach regulacji prawnych CKŻR (Centralnej Komisji Żeglugi na Renie) i Unii Europejskiej (UE).

Przyjęcie normy i wytycznych w zakresie technologii informatycznych.

Spotkanie było również okazją do przyjęcia drugiej edycji europejskiej normy systemu informacji rzecznej ES-RIS 2023/1. Główne zmiany dotyczą: dodania nowej sekcji konsolidującej i wyjaśniającej wymogi operacyjne i charakterystykę działania ECDIS śródlądowego (elektronicznego wyświetlania map i systemu informacyjnego dla żeglugi śródlądowej), dodanie dwóch nowych typów komunikatów przekazywanych przez sprzęt AISu śródlądowego, komunikaty AtoN (pomoce nawigacyjne) służą do wyświetlania na ekranie ECDIS śródlądowego w czasie rzeczywistym pozycji obiektów fizycznych lub wirtualnych, takich jak boje, obszary robocze lub obszary stwarzające zagrożenie. ASM (Komunikaty specyficzne dla aplikacji) to kolejna funkcja, która umożliwia dynamiczne wyświetlanie dodatkowych informacji w ECDIS śródlądowym, na przykład poziomu wody lub stanu świateł nawigacyjnych śluz. ASM umożliwiają również statkom przekazywanie informacji na ląd, takich jak szacowany czas przybycia (ETA). Wprowadzenie formatu XML (extensible mark-up language) dla większości komunikatów w kontekście ERI (systemy elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej). Dodanie nowej wiadomości „ERIVOY” w celu ułatwienia powiadamiania i planowania podróży. Zarządzanie aktualizacją komunikatów NtS (powiadomienia dla kapitanów). Poprawki redakcyjne.

W ramach CESNI przyjęto również wytyczne dotyczące instalacji systemu automatycznej identyfikacji śródlądowej (stacji AISu śródlądowego), wydanie 2022/1. Poprzednia edycja wytycznych została opublikowana w 2014 roku przez CKŻR i dotyczyła tylko Renu. Od tego czasu obowiązek instalowania AIS śródlądowego rozprzestrzenił się w wielu krajach europejskich, wzywając do rewizji dokumentu i harmonizacji na poziomie europejskim. Wymagania dotyczące instalacji stacji AIS można znaleźć w ES-TRIN, natomiast wymagania dotyczące ich funkcjonowania można znaleźć w ES-RIS. Wytyczne mają na celu przypomnienie wymagań określonych w ES-RIS, ale także uzupełnienie tych wymagań o dobre praktyki dla firm instalacyjnych ten sprzȩt. Władze i firmy instalacyjne będą mogły korzystać z tych wytycznych po ich opublikowaniu na stronie internetowej CESNI. Jako takie, wytyczne nie są wymaganiami i nie są ściśle prawnie wiążące. Należy je postrzegać jako dobre praktyki w zakresie instalowania stacji AIS śródlądowego na pokładach statków śródlądowych. Ich celem jest zapewnienie wskazówek dotyczących instalacji, konfiguracji i testowania stacji AIS śródlądowego w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji.

Akceptacja nowych organizacji pozarządowych.

Podczas swojego spotkania CESNI z przyjemnością przyznało CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) i EBI (Europejski Przemysł Żeglarski) status zatwierdzonych organizacji pozarządowych. CEN i CENELEC to dwie europejskie organizacje normalizacyjne o bardziej ogólnym charakterze, odpowiedzialne za opracowywanie i definiowanie rȯżnorakich norm na poziomie europejskim. EBI jest stowarzyszeniem europejskiego przemysłu łodzi rekreacyjnych i turystyki morskiej. Zatwierdzone organizacje zostały zaproszone do aktywnego udziału w przyszłych spotkaniach i pracach Komitetu.

Uczestnicy spotkania.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczyli przedstawiciele: 10 państw członkowskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy. Luksemburg, Holandia, Polska i Szwajcaria; Komisja Europejska (KE) i Centralna Komisja Żeglugi na Renie (CCNR); 5 zatwierdzonych organizacji: ETF, GERC, IVR, ESO i EBU.

Opracował na podstawie CESNI;
kpt. K. Kaczorowski


Udostępnij

Apis 28.11.2022 383 0 komentarzy Drukuj

0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies