Aktualności

Uwagi Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej do projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Uwagi Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej do projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowejSzanowna Panie Ministrze,

W imieniu Rady Kapitanów przeczytałem załączone dokumenty. Projekt i OSR (załączniki) skomentowałem na czerwono.

Poniżej dodatkowo parę komentarzy odnośnie projektu Ustawy.

1. Rada Kapitanów (RK) zawsze się cieszy i popiera, gdy Rząd robi coś na korzyść żeglugi.
Tak jest i w tym wypadku. „Lepiej późno niż wcale”.

2. RK wnioskuje by w oficjalnym nazewnictwie używać polskiego słowa „norma” a nie „standard”. Tłumaczenie na język polski innej normy CESNI, ES_TRIN z 2017 roku, również używa słowa „norma”. Genezę słów i różnice znaczeń wyjaśniam w oddzielnym załączniku Polskiego Komitetu Normalizacji.

3. „Doczasu pełnego wdrożenia dyrektywy 2017/2397 Rzeczpospolita Polska nie będzie mogła wydawać unijnych świadectw kwalifikacji, a także dzienników pokładowych i żeglarskich książeczek pracy przewidzianych w dyrektywie.

W imieniu RK oczekuję wyjaśnienia kto odpowie za to, że Polska (czyli Ministerstwo) nie wywiązała się z wymogu wprowadzenia nowych norm do polskiego systemu legislacyjnego do 17 stycznia 2022 roku, tak jak wymagała tego UE? Z ramienia rządu, Polska ma swojego przedstawiciela przy CESNI od 2016 roku. Bierze on udział w sesjach wiosennych i jesiennych i co najmniej od 2017 roku ten przedstawiciel wiedział o końcowym terminie wprowadzenia zmian.

Niektóre kraje, które są tylko obserwatorami akredytowanymi przy CESNI np. Ukraina wprowadziły do swoich systemów nowe lub zmienione ustawy o żegludze śródlądowej w poprzednich latach co zostało przyjęte z dużym zadowoleniem przez CESNI/UE. Ukraina przyjęła nową ustawę uwzględniająca obie normy w grudniu 2020 roku!!!

4. Jestem bardzo zdziwiony, że w dalszym ciągu nie ma oficjalnych tłumaczeń na język polskiobu nowych norm Europejskiej Komisji ds. Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) wprowadzonych w życie w styczniu 2022 przez Unię Europejską (poprzez CESNI).

Są to normy;

ES_QIN_2019 (Europejska norma kwalifikacji w żegludze śródlądowej) oraz

ES_TRIN_2021 (Europejska norma ustanawiająca wymogi techniczne dla statków żeglugi śródlądowej).

Norma ES_TRIN_2017 została przetłumaczona na polski w 2017 i nawet jest dostępna na stronie UŻŚ w Szczecinie. Niestety jest ona nieważna, gdyż obowiązująca wersja to wersja 2021. Przesyłam tutaj w załączniku starą wersję, gdyż wierzę, że łatwiej będzie ją uaktualnić do wersji 2021 niż tłumaczyć od początku. Dokument ma ponad 500 stron i jak się za tę normę nie zabierzemy to będziemy mieć za chwile taki sam problem jak z norma QIN. UE będzie ją od nas wymagać a my będziemy zdziwieni.

RK wysłała zapytanie do CESNI, czemu nie ma polskiej wersji tych dokumentów i otrzymała odpowiedź, „… poproście swoje Ministerstwo by je przetłumaczyło…”.

RK uważa, że obie normy powinny być przetłumaczone w trybie pilnym na język polski.

Inaczej cała dyskusja o nich jest ograniczona do ekspertów, którzy znają wersje angielską, niemiecką, francuską czy holenderską.

5. RK proponuje by przy Ministerstwie powstała komisja zajmująca się nowymi normami nad którymi pracuje CESNI.

W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele różnych podmiotów związanych z żeglugą czy gospodarką morską. RK ze swojej strony zobowiązuje się pomagać i brać udział w pracach tej komisji by przy wdrażaniu następnych norm CESNI (a będzie ich wiele) uniknąć błędów takich jak z normami ES_TRIN_2021 i ES_QIN_2019.

Z upoważnienia Zarządu,

Członek Stowarzyszenia:
mgr, kpt. ż.ś. Krzysztof Kaczorowski

============

Załączniki:
Czym jest norma Polski Komitet Normalizacyjny
dokument546736_OSR
dokument546732_USTAWA
ES-TRIN 2017 UE Norma wymogow technicznych dla statkow
ES-QIN_2019
Apis 01.04.2022 877 0 komentarzy Drukuj

0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies