Stowarzyszenie »Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej«
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I DRÓG WODNYCH
"RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ"
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE , UL. WYSPA 22a
Nr konta PKO BP 55 10203714 0000 400203094604
KRS 0000497756, NIP: RK 7492091608 , REGON 161602719


Zarząd Stowarzyszenia:
kpt. ż.ś. Czesław Szarek - prezes zarządu
st. ż.ś. ks. Marcin Utzig - v-ce prezes
kpt. ż.ś. Radosław Łapa - v-ce prezes

Kontakt:

tel. +48 601 572 769
e-mail: prezes@radakapitanow.pl

            tel. +48 798 652 402
            e-mail: cz.szarek@wp.pl


Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży.

Stowarzyszenie "Rada Kapitanów" przyjęła sobie za główny cel przywrócenie właściwego stanu naszym drogom wodnym chroniąc je od całkowitej degradacji. Rada będzie wspierać i propagować wszelkie ogólnokrajowe i lokalne działania mające na celu odrodzenie transportu wodnego - niegdyś dobrze w Polsce rozwiniętego, a upadającego dziś poprzez wieloletnie zaniedbania.

Poprzez porównanie rozwiązań i dokonań poczynionych na przestrzeni dziejów w innych krajach podjęliśmy próbę zmiany tego stanu rzeczy. Jako stowarzyszenie rejestrowane (z osobowością prawną) chcemy mieć możliwość wpływania na decyzje podejmowane zarówno w społecznościach lokalnych jak i na wszystkich szczeblach administracji państwowej a dotyczące stanu oraz wykorzystania polskich dróg wodnych.

Chcemy też czynnie uczestniczyć w obradach, pracach oraz decyzjach Rad Dorzeczy i innych gremiów decydujących o polityce wodnej i transportowej państwa aby stanowić naturalną przeciwwagę dla radykalnych poglądów środowisk, które zdominowały polską gospodarkę wodną. Będziemy przeciwstawiać się zakusom całkowitego wyrugowania żeglugi śródlądowej z polskich dróg wodnych. Jest to bowiem ze wszech miar nowoczesny, bezpieczny, chroniący zasoby energii nieodnawialnej i nie generujący zanieczyszczeń oraz hałasu rodzaj przewozu towarów. O wymiernych zaletach transportu wodnego śródlądowego można przeczytać tutaj.

W całej Europie na zachód od Odry nowoczesna flota towarowa odciąża drogi i szlaki kolejowe pozostając w harmonii z wymienionymi rodzajami przewozów i tworząc sieć tzw. multimodalnych połączeń. Kilometr bardzo dobrej drogi wodnej (wliczając koszty utrzymania) kosztuje mniej niż kilometr autostrady, a przy autostradzie nikt nie chce mieszkać! Nad wodą zaś - prawie każdy... Pamiętajmy też, że jakość połączeń wodnych i ich rola w systemie transportowym Europy to już nie tylko polska sprawa: (czytaj więcej)...


Redaktor serwisu
kpt. Andrzej Podgórski


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies