Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Programu wieloletniego „Zagospodarowanie Odry Środkowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Programu wieloletniego „Zagospodarowanie Odry Środkowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoMinister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu wieloletniego ,,Zagospodarowanie Odry środkowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w terminie od 16 maja do 15 czerwca 2024 r.


Dokumentacja dotycząca projektów ww. dokumentów dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, III piętro, Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Ministerstwa pod numerem telefonu +48 22 522 5570 oraz w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Infrastruktury w Biuletynie Informacji Publicznej, a także pod linkami:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-wieloletniego-zagospodarowanie-odry-srodkowej-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
https://anteagroup.pl/wiadomosci-i-media/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-zagospodarowanie-odry-srodkowej

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: monika.klosowicz@anteagroup.pl
na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (decyduje data wpływu formularza do resortu),
na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ulicy Nowy Świat 6/12 (wejście A, kancelaria), pon. – pt. w godzinach 9.30-15.00,
ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Ministerstwa, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 22 522 55 70.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) lub poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji (liczy się data wpływu do Ministerstwa Infrastruktury).

Szczegóły, dokumentacja i linki bezpośrednie: Link
Apis 27.05.2024 586 0 komentarzy Drukuj

Udostępnij


0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies