Aktualności

Międzynarodowa Organizacja MARITIME & WATERWAYS

Międzynarodowa Organizacja MARITIME & WATERWAYSZwracam się do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) o podjęcie dialogu publicznego w celu rozpoczęcia tworzenia w ramach IMO dedykowanego departamentu ds. globalnej żeglugi śródlądowej. Jednocześnie proszę wszystkie media transportowe o wsparcie i towarzyszenie temu dialogowi.

I request the International Maritime Organization (IMO) to enter into public dialogue in order to start the development of a dedicated department for global inland navigation within the IMO structure. At the same time, I ask all shipping media to support and accompany this dialogue.

Po co nam międzynarodowa organizacja, która dba o interesy żeglugi śródlądowej i operatorów barek?

Why do we need an international organization that looks after the interests of inland navigation and barge operators?

Akty wojenne na Ukrainie pokazują nam obecnie, że cywilne statki śródlądowe i pełnomorskie oraz ich załogi wielokrotnie padają ofiarą konfliktów zbrojnych. Podobnie jak żegluga morska, żegluga śródlądowa na rzekach, kanałach i jeziorach jest branżą międzynarodową. Barki i statki pełnomorskie są w równym stopniu narażone na konflikty polityczne i dotknięte zmianami klimatycznymi.

The current war in Ukraine shows us that civilian inland waterway vessels and seagoing vessels with their crews are repeatedly the victims of military conflicts. Just like shipping, inland navigation on rivers, canals and inland lakes is an international industry. Inland vessels and seagoing vessels are equally exposed to political conflicts and affected by climate change.

Barki i statki pełnomorskie ściśle ze sobą współpracują w wielu obszarach, takich jak rzeki/porty morskie, morskie drogi wodne, rzeki i różne kanały. Zgodnie ze zwyczajem IMO w żegludze morskiej od 1948 r. sensowne jest stworzenie jednolitych globalnych zasad i standardów również dla statków śródlądowych.

Inland vessels and seagoing vessels work closely together in many areas, such as river/seaport, seawaterways of rivers and on various canals. As has been customary in maritime shipping through the IMO since 1948, it therefore makes sense to create uniform rules and standards worldwide for inland vessels as well.

Element ludzki jest uznawany przez IMO za kluczowy element bezpieczeństwa życia na statkach i przyczynia się do większości wypadków w sektorze żeglugi. Bezpieczeństwo morskie i ochronę żeglugi można zwiększyć, koncentrując się w większym stopniu na czynniku ludzkim.

The human element is recognized as a key element of the safety of life on board ships and a contributing factor to most of the casualties in the shipping sector. Maritime safety and safety of navigation can be enhanced by strengthening the focus on the human element.

Dotyczy to także żeglugi śródlądowej.

This also applies to inland shipping.

Obecnie Podkomitet IMO ds. Elementu Ludzkiego, Szkoleń i Wacht (HTW) zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa psychicznego, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia marynarzy, co jest niezwykle ważne dla żeglugi śródlądowej na tle dróg wodnych i portów w strefie działań wojennych Ukrainy.

Currently, the IMO Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW) is addressing the issues of psychological safety, mental health and well-being of seafarers, which is also enormously important for inland skippers against the background of waterways and ports in the war zone of Ukraine.

Slogan IMO podsumowuje jej cele w następujący sposób: Bezpieczna, chroniona i wydajna żegluga na czystych oceanach.

The IMO slogan sums up its objectives: Safe, secure and efficient shipping on clean oceans.

Jednak czysta, chroniona i wydajna żegluga na czystych oceanach może istnieć tylko wtedy, gdy te same wymagania stawiane są rzekom.

However, there can only be clean, protected and efficient shipping on clean oceans if the same requirements are placed on rivers.

Żegluga morska może być skuteczna tylko wtedy, gdy będzie funkcjonował ruch morski z zapleczem śródlądowymi drogami wodnymi tam, gdzie jest to możliwe.

Maritime shipping can only be efficient if there is functioning seaport-hinterland traffic by inland vessel where this is possible.


binnenschiff-journal.at

Galeria

Image #169
Image #170
Apis 16.03.2022 566 0 komentarzy Drukuj

0 komentarzy

Dodaj lub popraw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies