Aktualności

Miałeś, Panie, mgłowy róg... polska żegluga bez Kapitana

10.10.2020
Miałeś, Panie, mgłowy róg... polska żegluga bez KapitanaRada Kapitanów (dalej RK) przez wiele lat kładła i nadal kładzie nacisk na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych.Nie będę w tym miejscu przywoływał wszystkich naszych - Rady Kapitanów dokonań, lecz ograniczę się tylko do roku 2020 i przywołam spotkania, na których podjęta była tematyka pilnej potrzeby reklasyfikacji Odrzańskiej Drogi Wodnej (minimum IV klasa). Ponadto, odbyłem wiele rozmów telefonicznych, zarówno z szefostwem Ministerstwa, jak i z UŻŚ i Wód Polskich.

Rezultatem wyżej wymienionych rozmów i spotkań jest następująca konkluzja: Ministerstwo jest przekonane, że reklasyfikacja Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jest bezzasadna, gdyż wiążące są parametry eksploatacyjne, tj. głębokość tranzytowa (Załącznik nr 3*), a nie parametry klasyfikacyjne (Załącznik nr 1*).

Kwestia zapisów Konwencji AGN i konieczności ich stosowania była w trakcie rozmów odrzucona i potraktowana przez Dyrektora Departamentu MGMiŻŚ Panią Monikę Niemiec-Butryn jako martwy zapis, który nie musi być stosowany.

Podobną do naszej opinii czytamy w raporcie NIK z 2020 roku,- pełny tekst protokołu tu: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22796,vp,25496.pdf

Na str.22 Protokołu NIK czytamy:

"Zastępca Dyrektora DGWiŻŚ wyjaśnił, że w Ministerstwie GMiŻŚ nie zidentyfikowano potrzeby prowadzenia działań z zakresu klasyfikacji ŚDW, co nie wyklucza możliwości podjęcia ich w przyszłości.

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ dostosowanie klasyfikacji śdw do Porozumienia AGN po jego wejściu w życie w 2016 r. spowodowałoby, że w przypadku podejmowania jakichkolwiek inwestycji na tych drogach wodnych lub w ich świetle, inwestor byłby zobowiązany do zapewnienia realizacji tych inwestycji zgodnie z parametrami przewidzianymi dla odpowiedniej (min. IV) klasy drogi wodnej. Tym samym zmiana klasyfikacji śdw ułatwiłaby osiągnięcie stanu docelowego przewidzianego w Porozumieniu AGN, natomiast jej zaniechanie spowodowało, że na większości międzynarodowych dróg wodnych w Polsce zgodne z prawem pozostało realizowanie inwestycji uwzględniających parametry przewidziane dla III klasy drogi wodnej, które wymagałyby w bliskiej przyszłości kolejnych kosztownych modernizacji w celu dostosowania ich do parametrów drogi wyższej klasy"


Rada Kapitanów chce podać swoją wizję naprawy:

1. Powołać Generalną Dyrekcję Śródlądowych Dróg Wodnych (dalej zwaną GDŚDW) z siedzibą w terenie- (na południu Polski)
Misją GDŚDW ma być dbałość o utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg wodnych w Polsce poprzez zapewnienie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania poszczególnych dróg wodnych, działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach wodnych, minimalizowanie wpływu urządzeń na otoczenie i środowisko oraz zapewnienie komfortu uprawiania żeglugi.
Cele strategiczne powołania GDŚDW:
- Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi - a inaczej - spójna, nowoczesna i trwała sieć dróg wodnych
- Wzrost bezpieczeństwa użytkowników sieci dróg
- Poprawa komfortu uprawiania żeglugi
- Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych

2. Urzędy Żeglugi Śródlądowej, jako autonomiczne terenowe jednostki działają samodzielnie w ramach wyznaczonych swoich obszarów i zajmują się realizacją działań utrzymaniowych na drogach wodnych dla zapewnienia należytej drożności przypisanych im dróg wodnych, bądź ich odcinków. Podlegają Generalnej Dyrekcji Śródlądowych Dróg Wodnych (dalej GDŚDW).
3. Pion nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi przekazać wzorem Europy zachodniej do Policji. Inspektorzy wchodzący dzisiaj w skład UŻŚ, powinni być zastąpieni funkcjonariuszami Policji. Przysługujące dzisiaj urzędnikom UŻŚ mundury powinny być cofnięte, gdyż w tym układzie są bezzasadne. Podobnie ze środkami komunikacji, motorówki i samochody terenowe powinny być UŻŚ odebrane i przekazane do jednostek kryzysowych.
4. Pion Komisji Technicznych przekazać do Towarzystw Klasyfikacyjnych
5. Pion dokumentów kwalifikacyjnych załóg przenieść do GDŚDW
6. Państwową i Terenowe Komisje Egzaminacyjne przenieść do GDŚDW
7. Powołać przy GDŚDW ośrodek badawczo-rozwojowy (szeroka współpraca z placówkami naukowymi i służbami kryzysowymi)
8. Wydzielić kadrę z RZGW i utworzyć Służby Liniowe Dróg Wodnych podległych GDŚDW
9. Powołać przy GDŚDW pion promocji, inwestycji długofalowych i działań utrzymaniowych
10. Uzgodnić odpowiednie zapisy w aktualizowanym Prawie wodnym, które będą obligowały Ministerstwo Środowiska do uwzględniania potrzeb i interesów żeglugi śródlądowej.


Czytaj całość: Odra w IV klasie
Apis 10.10.2020 1,497 0 komentarz Drukuj

0 komentarz

Pozostaw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Żadne komentarze nie zostały dodane.


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies