Uchwała w sprawie mostu budowanego nad ODWDrukuj

Uchwała w sprawie mostu budowanego nad ODWMając na uwadze przyszłość Międzynarodowej Drogi Wodnej E30 Stowarzyszenie Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej wyraża zdecydowany sprzeciw dla przyjętego do realizacji prześwitu pionowego mostu drogowego przez Odrzańską Drogę Wodną (dalej ODW) w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Zabór-Bojadła. Jednocześnie wnioskujemy o przyjęcie parametru prześwitu 7,00 m od lustra wody przy Wielkiej Wodzie Żeglownej (dalej WWŻ) 350 cm na wodowskazie Cigacice dla projektowanego mostu

"Rejs prawdy" czyli prawdy znać nikt nie chce...Drukuj

"Rejs prawdy" czyli prawdy znać nikt nie chce...Dokładnie pięć lat temu ze Szczecina do Koźla popłynął w rejs badawczy pod nazwą "Odzieramy Odrę z mitów". Załadowana dwiema warstwami kontenerów barka BP-500 prowadzona przez pchacz "Dommil" pokonała tę trasę bez problemów, przepływając pod kilkudziesięcioma, rzekomo zbyt niskimi, mostami. Zmierzone zostały ich rzeczywiste prześwity nad lustrem wody w odniesieniu do konkretnych stanów wodowskazowych. Dodatkowo przeprowadzono dokładne pomiary batymetryczne sprzężoną z GPS echosondą wysokiej klasy. Każdy wykonywany co mniej więcej cztery metry impuls pomiarowy ma więc swoje współrzędne geograficzne, które można nanieść na mapę Odry

List otwarty w sprawie próby odwołania ministra GróbarczykaDrukuj

List otwarty w sprawie próby odwołania ministra Gróbarczyka W związku z zapowiadaną na przyszły tydzień próbą odwołania pana ministra Marka Gróbarczyka ze stanowiska Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (zgłoszony jest wniosek o votum nieufności) - pozwalamy sobie wyrazić nasze poparcie dla dotychczasowych działań pana ministra, które chcemy zaadresować do przewodniczącego komisji sejmowej i mediów. Prosimy o zapoznanie się z treścią i w razie poparcia naszej inicjatywy potwierdzenie tego mailem lub telefonicznie (Stowarzyszenie Absolwentów TŻŚ - tel. 607 58 45 33). Upoważni nas to do umieszczenia Państwa jako sygnatariuszy apelu. Ze względu na bardzo krótki termin, prosimy o jak najszybszą odpowiedź.

Z poważaniem,
Waldemar Rybicki
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Wrocław

Order Rzeki Wisły dla Jarosława KałużyDrukuj

Order Rzeki Wisły dla Jarosława KałużyJarosław Kałuża, wiślany żeglarz z Krakowa, twórca Królewskiego Flisu na Wiśle i główny pomysłodawca Roku Rzeki Wisły 2017 został uhonorowany Orderem Rzeki Wisły podczas trwającej w Sandomierzu w sobotę i niedzielę ogólnopolskiej II Gali Orderu Rzeki Wisły.

Nie mniej zaszczytny tytuł Mistrza Szkutnictwa Tradycyjnego przyznano Wacławowi Witkowskiemu, szkutnikowi - właścicielowi rodzinnego tartaku i zakładu stolarskiego w Rychłowicach pod Wieluniem.

W urzędzie miasta Kędzierzyn-Koźle o zagrożeniu powodziowymDrukuj

W urzędzie miasta Kędzierzyn-Koźle o zagrożeniu powodziowymW urzędzie miasta odbyło się spotkanie robocze dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych i żeglugi śródlądowej, zorganizowane z inicjatywy miejskich radnych. Wzięli w nim udział m.in. Gabriela Tomik, pełnomocnik do spraw współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz Czesław Szarek z Rady Kapitanów.

Zmiany w składzie Zarządu Rady KapitanówDrukuj

Zmiany w składzie Zarządu Rady KapitanówJesienią 2018r zakończyła pracę społeczną w zarządzie naszego stowarzyszenia Wiceprezes Gabriela Tomik, członek założyciel i aktywny działacz Zarządu Rady Kapitanów w okresie 2014-2018 - najpierw w roli Sekretarza a następnie wiceprezesa. Zmiana w Zarządzie odbyła się na wniosek naszej Koleżanki, który został złożony we wrześniu 2018 na ręce Zarządu. Dnia 28 września 2018 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, wybrany został nowy członek Zarządu. Został nim nasz kolega, członek-założyciel stowarzyszenia "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej", absolwent Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, ks. Marcin Utzig.