"Nasze" ministerstwo w sprawie dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymDrukuj

"Nasze" ministerstwo w sprawie dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymMinister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wystosował do Ministra środowiska Jana Szyszko stanowisko resortu w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Czytamy w nim m. in., że "projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym opiniuję negatywnie i zgłaszam uwagi formalne odnoszące się do kwestii:

1) Krótkiego terminu uzgodnień i konsultacji publicznych.
2) Wąskiego grona podmiotów biorących udział.
3) Zaproponowanego wykazu śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
4) Braku wszystkich składników mienia wchodzących w skład śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
5) Terminu wejścia rozporządzenia w życie."

Stanowisko Rady Kapitanów ws dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymDrukuj

Stanowisko Rady Kapitanów ws dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowymTreść projektu (RD308) jest sprzeczna z treścią Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN), gdyż nie tylko nie zawiera wszystkich dróg wodnych na terenie Polski objętych Konwencją AGN ratyfikowaną przez Polskę ale też nie ujmuje dróg wodnych projektowanych lub mogących do takiego systemu dopisanymi.

Przedstawioną przez Podsekretarza Stanu Mariusza Gajdę propozycję załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów w postaci wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym należy ocenić negatywnie i odrzucić w całości.

Rejs po Odrzańskiej Drodze Wodnej relacji Śląsk- SzczecinDrukuj

Rejs po Odrzańskiej Drodze Wodnej relacji Śląsk- SzczecinKomentując wydarzenie próbny transport z metą w Szczecinie gratulujemy wykonania podjętego przedsięwzięcia zarówno Zleceniodawcy, Armatorowi, Kapitanowi i jego Załodze. Ów rejs był kolejnym dowodem potwierdzającym działania w obszarze gospodarki RP.

Na jesieni 2014 odbył się po Odrze rejs badawczy z kontenerami w górę rzeki ze Szczecina do Kędzierzyna-Koźla. Rejs ten miał za zadanie obalić podstawowy mit o braku możliwości i niedorzeczności prowadzenia transportu wodnego. Wiosną 2018 roku odbędzie się kolejny rejs "kontenerowy" po Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przywrócenie przewozów węgla dla elektrociepłowni Wrocław to kolejny przykład potrzeb i zasadności działań obecnego Rządu RP.

Po dwóch latach działania resortuDrukuj

Po dwóch latach działania resortuJuż wcześniej informowaliśmy na stronach portalu http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=119 o fakcie pozwania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej" przed Sąd Cywilny w Szczecinie za rzekome naruszenie dóbr osobistych dyrektora RZGW Szczecin. W efekcie przeprowadzonych trzech rozpraw Sąd postanowił oddalić pozew. Stowarzyszenie nasze działa transparentnie i zamierzało na bieżąco informować Szanownych Czytelników o przebiegu procesu sądowego. Takie nasze działanie irytowało stronę przeciwną, w związku z czym zmuszeni jesteśmy pełną informację przekazać Państwu dopiero teraz.

Burmistrz Paweł Macha w wojewódzkim zespole ds. rozwijania żeglugi śródlądowejDrukuj

Burmistrz Paweł Macha w wojewódzkim zespole ds. rozwijania żeglugi śródlądowejKuźnia Raciborska: Podczas pierwszego posiedzenia zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego wręczono powołania dla poszczególnych członków nowego gremium. Jest wśród nich Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Przypomnijmy: marszałek Wojciech Saługa 10 sierpnia br. drogą zarządzenia powołał do życia zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Nadzór nad nowym podmiotem powierzono Henrykowi Mercikowi, członkowi Zarządu Województwa Śląskiego.

Peuckertowski wątek o żegludze śródlądowejDrukuj

Peuckertowski wątek o żegludze śródlądowejZanim Fryderyk II Wielki w wyniku wojen pruskich zdobył Śląsk, myślał zapewne już o Odrze, jako transportowej drodze wodnej. Początkowo jednak nieuregulowana rzeka przynosiła mu więcej zmartwień niż korzyści. Odra nie była bowiem jedynie sielankową rzeką, meandrującą przez krainę "mlekiem i miodem płynącą" Naderwane brzegi, powodzie, okresy suszy to plagi, które przez niemal cały XVIII i XIX wiek dręczyły zamieszkującą nadodrzańskie miejscowości ludność.

Kroniki z pierwszej połowy XIX w. wskazują na liczne skargi mieszkańców na drastyczne skutki tych niekorzystnych zdarzeń. Zarówno królewskie uszy, jak i państwowa kasa musiały otworzyć się na dramatyczne wołanie o pomoc. Ustawa z roku 1888 o skanalizowaniu górnego odcinka Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, o budowie nowych śluz oraz budowie Wrocławskiego Węzła Wodnego była reakcją na rosnące niezadowolenie ludności. Prace rozpoczęto w roku 1891, a już w roku 1895 w większości ukończono budowę dwunastu stopni wodnych. W roku 1897 ukończono budowę Wrocławskiego Węzła Wodnego.