Komu się powodzi na... powodziDrukuj

Komu się powodzi na... powodziRzeki w Polsce kojarzą się w ostatnich latach najczęściej z powodziami. Szczególnie tragiczny był bilans ?Powodzi Tysiąclecia? z roku 1997: 54 ofiary śmiertelne w całej Polsce i straty materialne rzędu 12 mld zł. Potem nastąpiły kolejne, dotkliwie nas doświadczające powodzie z lat 2001 i 2010. Po tej największej opracowano w drodze ustawy ?Program dla Odry 2006?, którego głównym celem było zabezpieczenie mieszkańców Nadodrza przed mogącym się kiedyś powtórzyć kataklizmem.

W powodzi (nomen omen) pieniędzy, jakie popłynęły na zrealizowanie tego przedsięwzięcia zatracono chyba jednak główny cel jaki temu przyświecał. Dotychczas nie zrealizowano lub nawet nie rozpoczęto najważniejszych inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Ministerstwo studzi emocje w sprawie żeglugi na OdrzeDrukuj

Ministerstwo studzi emocje w sprawie żeglugi na OdrzeTemat usprawnienia żeglugi na Odrze wraca jak bumerang od wielu lat. Ostatnio za sprawą Krzysztofa Kiliana, prezesa PGE, który na Forum Zmieniamy Polski Przemysł zgłosił postulat koncentracji wysiłków państwa na tym celu. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie widzi jednak na razie szans na zwiększenie środków przeznaczanych na żeglugę śródlądową, a przy obecnym finansowaniu trudno liczyć na jakikolwiek przełom.

Krzysztof Kilian postulował podczas dyskusji na temat wzrostu gospodarczego, by Polska po Euro 2012 Polska wyznaczyła sobie nowy cel o podobnej skali.

Gabriela Tomik o gospodarce wodnej (wywiad)Drukuj

  • Apis
  • 10.02.2013 10:31:23
  • 1613 czytań
Gabriela Tomik o gospodarce wodnej (wywiad)Rzeka, która żyje, jest złożonym organizmem. Wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wodami powierzchniowymi, wodami podskórnymi, zasilana dopływami innych rzek i wodami lokalnych rowów melioracyjnych stanowi swoisty żywy system, który powinien być oparty na racjonalnej gospodarce wodnej. Złożoność systemu świadczy o jego wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Procesy zachodzące wewnątrz systemu zawsze odnoszą się do całości organizmu jakim jest rzeka. Z tej pozycji, chciałabym rozmawiać o racjonalnej gospodarce wodnej, aby mieć na uwadze, iż każda nieodpowiedzialna ingerencja w system jak i też każde zaniechanie działania (choćby odcinkowego), powoduje szkody niewspółmiernie wysokie do działania.

Konferencja "Gospodarka wodna wczoraj, dziś, jutro"Drukuj

  • Apis
  • 08.02.2013 01:00:00
  • 2736 czytań
Konferencja "Gospodarka wodna wczoraj, dziś, jutro"W dniu 7.02.2013 w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn ? Koźle odbyła się konferencja przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, turystycznych i służb związanych z Odrą na płaszczyźnie ratownictwa, ochrony przeciwpowodziowej oraz reprezentantów organizacji związkowych, samorządu terytorialnego i biura poselskiego poseł Kolendy-Łabuś. Z powodu obowiązków nie dotarł Prezydent Miasta. Zabrakło też przedstawicieli przemysłu stoczniowego.

Konferencja maiła na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie dalszego sposobu gospodarowania wodami powierzchniowymi w kontekście przygotowywanej reformy gospodarki wodnej.