Po drugie - autostrada wodna na WiśleDrukuj

Po drugie - autostrada wodna na WiśleCo roku z gdańskiego portu w Polskę transportowanych jest około miliona kontenerów. Za trzy lata ma ich być cztery miliony. I też trzeba będzie je przewieźć. Wizja dodatkowych tysięcy wielkich samochodów ciężarowych na naszych drogach to wizja koszmarna. Nasze nowe drogi, rozjeżdżane przez tiry, będą wymagały coraz bardziej kosztownych remontów.

Bezpieczeństwo na drogach pogorszy się zdecydowanie. Żegluga śródlądowa może być remedium na te problemy. Niestety, w Polsce ta forma transportu praktycznie nie istnieje. Nie korzystamy z doświadczeń krajów o wiele od nas bogatszych, a szkoda. Żegluga śródlądowa ma ogromny udział w przewozach towarowych np.w Niemczech. W sumie w Niemczech rzekami przewozi się ponad 13 proc. wszystkich towarów. Przypomnijmy, że w Polsce to niecały 1 procent, a udział w tym ma głównie transport na Odrze. Wisła pod względem transportowym nie żyje.

Kandydatura Gabrieli Tomik na wiceprezesa KZGWDrukuj

Kandydatura Gabrieli Tomik na wiceprezesa KZGWPani Gabriela Tomik uzyskała popracie Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność", o czym poinformowano na stronie Związku: Link Czytamy m.in.:

W dniu 08 marca 2013 roku Rada Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” spotkała się z Panią Gabrielą Tomik, która złożyła aplikacje na stanowisko wiceprezesa KZGW. Po wielogodzinnych rozmowach, po zapoznaniu się z wizją rozwoju gospodarki wodnej w Polsce przedstawioną przez Panią Gabrielę Tomik, Rada uznaje przedstawiony program za właściwy a Panią Gabrielę Tomik za odpowiednią kandydatkę na stanowisko wiceprezesa.

Odrzańska Droga Wodna ? działać lokalnie, myśleć globalnieDrukuj

Odrzańska Droga Wodna ? działać lokalnie, myśleć globalnieWłodzimierz Kapeluszny ? prezes struktury powiatowej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w Kędzierzynie-Koźlu - zorganizował w dniu 28 lutego 2013 r spotkanie robocze, w którym udział wziął Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry - Poseł na Sejm RP Ryszard Galla. Tematem spotkania była oczywiście Odra, jej stan obecny i perspektywiczny.

Uczestnikami tego spotkania byli: Maria Gruszczyńska - Wiceprezes OIG Struktury Powiatowej KP-H, Jerzy Korecki- przedstawiciel KP-H o/K-Koźle a także przedstawiciele stowarzyszenia Rada Kapitanów - kpt.ż.śr. Czesław Szarek, kpt.ż.śr. Włodzimierz Kapeluszny i oczywiście Gabriela Tomik - przedstawiciel samorządu lokalnego.

Prezydent Miloš Zeman o drogach wodnych - wywiadDrukuj

Prezydent Miloš Zeman o drogach wodnych - wywiadNależę do osób, którzy pozwolą się przekonać argumentami. Kiedyś pytałem: ?Do czego nam jest potrzebny kanał Dunaj-Odra i już nie mówiąc o Łabie, kiedy mamy autostradę D47 i mamy korytarz kolejowy w tej samej osi? Zaiste ten kanał nie będzie w pełni wykorzystany!?.

Po trzech latach doszedłem do przeciwnego zdania, bo - jak mówił Winston Churchill - ?Tylko idiota nie zmienia swojego zdania?. Twierdzę, że polityk powinien mieć wizję, ta wizja ma być długoterminowa, ma być udokumentowana poważnymi argumentami i że długoterminowa wizja nie jest na jedną kadencję wyborczą. Państwo z kryzysu wyprowadzą inwestycje a nie konsumpcja. Jeden z laureatów Nagrody Nobla z ekonomii wyraźnie powiedział: ?Z kryzysu musimy się wydostać inwestycjami?.

Komu się powodzi na... powodziDrukuj

Komu się powodzi na... powodziRzeki w Polsce kojarzą się w ostatnich latach najczęściej z powodziami. Szczególnie tragiczny był bilans ?Powodzi Tysiąclecia? z roku 1997: 54 ofiary śmiertelne w całej Polsce i straty materialne rzędu 12 mld zł. Potem nastąpiły kolejne, dotkliwie nas doświadczające powodzie z lat 2001 i 2010. Po tej największej opracowano w drodze ustawy ?Program dla Odry 2006?, którego głównym celem było zabezpieczenie mieszkańców Nadodrza przed mogącym się kiedyś powtórzyć kataklizmem.

W powodzi (nomen omen) pieniędzy, jakie popłynęły na zrealizowanie tego przedsięwzięcia zatracono chyba jednak główny cel jaki temu przyświecał. Dotychczas nie zrealizowano lub nawet nie rozpoczęto najważniejszych inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Ministerstwo studzi emocje w sprawie żeglugi na OdrzeDrukuj

Ministerstwo studzi emocje w sprawie żeglugi na OdrzeTemat usprawnienia żeglugi na Odrze wraca jak bumerang od wielu lat. Ostatnio za sprawą Krzysztofa Kiliana, prezesa PGE, który na Forum Zmieniamy Polski Przemysł zgłosił postulat koncentracji wysiłków państwa na tym celu. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie widzi jednak na razie szans na zwiększenie środków przeznaczanych na żeglugę śródlądową, a przy obecnym finansowaniu trudno liczyć na jakikolwiek przełom.

Krzysztof Kilian postulował podczas dyskusji na temat wzrostu gospodarczego, by Polska po Euro 2012 Polska wyznaczyła sobie nowy cel o podobnej skali.