W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnegoDrukuj

W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnegoPrzewożenie towarów rzekami i kanałami jest cichą i bardzo energooszczędną formą transportu. Odgrywa ono kluczową rolę w przemieszczaniu towarów z ruchliwych portów morskich Europy do ich końcowego miejsca przeznaczenia. Jednakże potencjał tego rodzaju transportu nie jest w pełni wykorzystywany. Program NAIADES II ułatwi wprowadzanie długofalowych zmian strukturalnych w sektorze śródlądowego transportu wodnego. Obejmuje on także krótkofalowe działania podejmowane obecnie przez Komisję w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w tym sektorze.

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej śródlądowej żeglugi transportowej i poprawa jej osiągnięć w zakresie ochrony środowiska przyniesie mieszkańcom Europy lepsze warunki zdrowotne i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zbiornik Racibórz ad calendas graecasDrukuj

Zbiornik Racibórz ad calendas graecasWygląda na to, że budowa Zbiornika Racibórz - nazywana już przez nas Neverendig story - zostanie odłożona ad calendas graecas - czyli mówiąc bardziej swojsko - na święty nigdy.

Sosnowiecka firma Techprobud przygotowała wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Dragados, która budowała śląski odcinek autostrady A1.Chodzi o kilkumilionowe zaległości. Dragados, przypomnijmy, wygrał przetarg na budowę zbiornika Racibórz.

- Wniosek w tej sprawie jest już przygotowany do złożenia w sądzie - mówi Bartosz Głąb z firmy Comitas Finanse, który zajmuje się windykacją długów.

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki CzeskiejDrukuj

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki CzeskiejW dniu 28 czerwca br. w Domu Kultury w Koźlu na międzynarodowej konferencji pt. ?Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki Czeskiej? - organizowanej przez Biuro Posła Ziemi Śląskiej Piotra Chmielowskiego, przy współudziale Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - przedstawiono zagadnienia dotyczące szlaków transportowych w ujęciu historycznym i perspektywicznej ocenie możliwości wykorzystywania dróg wodnych na rzecz Człowieka.

Ocenie krytycznej poddano obecny stan dróg wodnych w Polsce wykazując tym samym konieczność dostosowania ich do standardów europejskich.

Awaria jazu Januszkowice - Rada Kapitanów protestujeDrukuj

Awaria jazu Januszkowice - Rada Kapitanów protestujeWedług posiadanej przez Radę wiedzy ? w nocy z 22 na 23 czerwca doszło do awarii na stopniu piętrzącym Januszkowie. Na skutek tej awarii doszło do gwałtownego obniżenia lustra wody powyżej tego stopnia czyli na odcinku Odry Skanalizowanej pomiędzy jazem Januszkowice a jazem Koźle. Pomiędzy tymi stopniami zlokalizowane są dwa baseny stoczniowe, przystań turystyczna oraz akwen najważniejszy ? Port Koźle.

Rada Kapitanów domaga się stanowczo szybkiego usunięcia skutków awarii na stopniu piętrzącym Januszkowice i przywrócenie w trybie bardzo pilnym właściwego poziomu wody powyżej tego stopnia.

Zbiornik Racibórz ? neverending story?Drukuj

Zbiornik Racibórz ? neverending story?Po raz pierwszy o zbiorniku przeciwpowodziowym w Raciborzu usłyszano w związku z katastrofalną powodzią na Odrze w roku 1880. Dwa lata później opracowano pierwszą w historii koncepcję zbudowania zbiornika retencyjnego jako jednego z najważniejszych w systemie ochrony dorzecza Odry przed powodzią i alimentacji rzeki w okresach niżówek aby umożliwić żeglugę śródlądową na regulowanej i kanalizowanej właśnie Odrze.

Choć prac nad głównym zbiornikiem nie rozpoczęto wcale ? zmieniono jego przeznaczenie: ze zbiornika wielofunkcyjnego - zakładającego ochronę przed powodzią, poprawę warunków żeglugowych w okresach niskich stanów, wykorzystania piętrzenia do wytwarzania białej energii oraz turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania akwenu ? stał się suchym polderem z wyłączną funkcją obniżenia fali powodziowej oraz ewentualnym przekształceniem go w zbiornik wielofunkcyjny po 40-50 latach, czyli po zakończeniu eksploatacji złóż kruszyw w jego czaszy.

Solidarni z CzechamiDrukuj

Solidarni z CzechamiW związku z powodzią w Czechach Rada Kapitanów wystosowała pismo do prezydenta Republiki Czeskiej z wyrazami solidarności i wsparcia w trudnym czasie żywiołowej klęski. Doświadczeni podczas odrzańskich powodzi w latach 1997-2012 zdajemy sobie doskonale sprawę z rozmiarów tragedii, która dotyka naszych sąsiadów ? naród czeski ? w ostatnich dniach.

W tych ciężkich dniach chcemy wyrazić nasze współczucie z powodu przeżywanej grozy oraz zapewnić o naszym moralnym i duchowym wsparciu w zmaganiu się z żywiołem. Mamy nadzieję, że nie powiększy się już rozmiar szkód spowodowanych przez powódź na Łabie i Wełtawie a czeski naród szybko otrząśnie się po kataklizmie.