Kiedy transport wróci na Odrę?Drukuj

Kiedy transport wróci na Odrę?By dostosować Odrę do unijnych standardów potrzeba jednak około 8 miliardów euro. Przy założeniu, że będzie to co najmniej IV (międzynarodowa) klasa drogi wodnej - projekt mógłby być do 80 - 85% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wynika z tego, ze dostosowanie Odry do klasy międzynarodowej kosztowałoby nas, podatników mniej niż tzw. "modernizacja" do klasy III realizowana w całości za własne pieniądze i na dodatek bez włączenia tej drogi wodnej do szlaków międzynarodowych i płynących z tego tytułu profitów.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Transportu 2020Drukuj

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Transportu 2020Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju opublikowało listę oraz mapę lokalizacji projektów objętych Dokumentem Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do roku 2030. Na Mapie wskazano numery inwestycji z Dokumentu Implementacyjnego (DI).

Nazwę inwestycji znaleźć można na Liście projektów w podziale na sektory. Nas najbardziej interesowało jakie inwestycje dla żeglugi śródlądowej przewidziano w tym dokumencie. Z mapy lokalizacji projektów wynika, że Odra niestety nie będzie do 2020 r. modernizowana w całości do III klasy. Lepiej natomiast prezentują się inwestycje na trasie E-70 (połaczenie Odra-Wisła) oraz dolna Wisła.

Polska polityka transportowa pominęła transport wodny podróżnychDrukuj

Polska polityka transportowa pominęła transport wodny podróżnychKuriozalna polityka kolejnych gabinetów powoduje, że w zapomnieniu i całkowitym zapóźnieniu cywilizacyjnym spoczęły całe branże gospodarki. Mimo dostępnej infrastruktury technicznej, nic się nie dzieje, a postęp cywilizacyjny, który zmienił tą branżę w wielu krajach, do Polski nie dociera. Od lat rzeki i wody przybrzeżne nie są częścią polityki transportowej, choć udana polityka transportu wodnego mogłaby odkorkować część sieci drogowej, np., na półwysep Hel, czy przejąć nieco ruchu w miastach, nawet generując potoki kilkudziesięciu tys. pasażerów dziennie, jak w wielkich aglomeracjach Europy.

Gałąź gospodarki, gdzie indziej użyteczna i znacznie szerzej wykorzystywana, jest w Polsce zapomniana i zredukowana do roli atrakcji turystycznej, zamiast pełnić rolę gospodarczą jaką pełni w wielu krajach świata.

Wielka inwestycja za miliard złotych ma 10 lat spóźnieniaDrukuj

Wielka inwestycja za miliard złotych ma 10 lat spóźnieniaSzesnaście lat budowy, budżet przekroczony o 700 mln zł i wciąż rośnie. Końca budowy nie widać. Stopień wodny Malczyce miał reanimować umierającą żeglugę na Odrze, ale właśnie ją przeżył.

30 kilometrów od Wrocławia prowadzona jest jedna z największych dolnośląskich inwestycji ostatniego 20-lecia. Do końca 2015 roku, kiedy planowany jest odkładany z roku na rok finał, wydamy na nią ponad miliard złotych. Ale jeśli polityka wodna w Polsce nie zmieni się, za te pieniądze dostaniemy tylko 18 km szlaku żeglownego i... bardzo drogą tamę.

Środkowoeuropejski Korytarz TransportowyDrukuj

Środkowoeuropejski Korytarz TransportowyW dniu 12 grudnia 2013 r. uroczystość inaugurująca działalność Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej odbyła się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 3. Otwarcia dokonali Marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Wojciech Drożdż.

W sesji plenarnej udział wzięli ponadto: Senator RP Norbert Obrycki, Poseł do Europarlamentu prof.Boguslaw Liberadzki (wystąpienie wideo), Przedstawiciel Ambasady Republiki Chorwackiej w RP- Tomislav Tulić oraz dr Patricka Abaffy z Ministerstwa Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier.

Ostrzeżenie dla uprawiających żeglugę na wodach będących w gestii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.Drukuj

Ostrzeżenie dla uprawiających żeglugę na wodach będących w gestii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.Mało kto jest w stanie przeczytać wszystkie akty prawne wydawane przez różne instytucje, w tym szczególnie liczne akty prawa miejscowego.

A ponieważ osoby, do których są one adresowane, zobligowane są je przestrzegać, dlatego warto przybliżyć „Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z 16.07.2013r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych”, opublikowane następnie w dziennikach urzędowych województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, a dostępne również na stronie internetowej UŻŚ w Krakowie.