Ostrzeżenie dla uprawiających żeglugę na wodach będących w gestii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.Drukuj

Ostrzeżenie dla uprawiających żeglugę na wodach będących w gestii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.Mało kto jest w stanie przeczytać wszystkie akty prawne wydawane przez różne instytucje, w tym szczególnie liczne akty prawa miejscowego.

A ponieważ osoby, do których są one adresowane, zobligowane są je przestrzegać, dlatego warto przybliżyć „Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z 16.07.2013r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych”, opublikowane następnie w dziennikach urzędowych województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, a dostępne również na stronie internetowej UŻŚ w Krakowie.

Śluza Włocławek zamknięta na ponad rok?!Drukuj

Śluza Włocławek zamknięta na ponad rok?!RZGW w Warszawie wystosował komunikat nawigacyjny nr 40/2013 w którym stwierdza, że z powodu rozpoczęcia II etapu remontu stopnia Włocławek śluza żeglugowa zostanie zamknięta od dnia 1.12.2013 do dnia 31.03.2015. W świetle ostatnich informacji Dziennika Bałtyckiego o powołaniu zespołu ds żeglowności Wisły komunikat zarządcy dróg wodnych z Warszawy to celnie wymierzony kopniak akcji "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle".

Najdotkliwiej jednak taką decyzję odczują armatorzy, którzy już mają podpisane z kontrahentami kontrakty na transport, toteż nie dziwi ich oburzenie. Jak informuje prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych Zbigniew Garbień arogancja administratora drogi wodnej dotknie co najmniej kilkunastu podmiotów realizujących przewozy na Wiśle.

Kondolencje dla Janusza JeleniaDrukuj

Rada Kapitanów składa głębokie kondolencje Kapitanowi Januszowi Jeleniowi - członkowi Rady
z powodu tragicznej śmierci syna Wojtka.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi.

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej

I Konferencja Rady KapitanówDrukuj

I Konferencja Rady KapitanówW dniu 12.10.2013 w Laskowicach k. Prudnika odbyło się I Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych w Polsce ?Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej?.

Bezpośrednio po zebraniu odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez Radę Kapitanów. Zaproszono na nią zainteresowanych ożywieniem dróg wodnych w Polsce (przede wszystkim Odry) przedstawicieli samorządów Nadodrza, posłów na Sejm RP oraz europosłów z Polski i Czech. Zaproszenia wysłano także do dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej ale z różnych powodów większość nie mogła przybyć i reprezentacja skurczyła się także wyłącznie do Odry.

Czesi oferują Polsce żeglugowe Niderlandy?Drukuj

Czesi oferują Polsce żeglugowe Niderlandy?Od kilku lat w Polsce trwa zmasowany lobbing czeskich środowisk opowiadających się za budową gigantycznego projektu DOL, czyli drogi wodnej Dunaj – Odra – Łaba. Czechom udało się wytworzyć wśród polskiego środowiska żeglugowego przeświadczenie, że po czeskiej stronie DOL ma pełne poparcie władz, a projekt nie może ruszyć jedynie wskutek oporu polskiej administracji.

Nic bardziej błędnego – projekt DOL jest i jeszcze długo pozostanie wirtualny, w odróżnieniu od konsekwentnie realizowanego słowackiego kanału Odra – Wag – Dunaj, który ma szansę powstać w latach 2025-35. Ma szansę, o ile nie zostanie zablokowany przez… Czechów.

III Konferencja Odrzańska - podsumowanieDrukuj

III Konferencja Odrzańska - podsumowanieW Kędzierzynie-Koźlu odbyła się wczoraj III Konferencja Odrzańska dotyczącą głównie rozwoju żeglugi na Odrze. Debatowano nad określeniem modelu współpracy wielu środowisk - samorządów, przedsiębiorców, klastrów i stowarzyszeń - mającej na celu przywrócenie Odrzańskiej Drodze Wodnej funkcji arterii transportowej oraz włączenia jej w sieć międzynarodowych dróg wodnych.

Rząd polski - a ściślej Ministerstwo Środowiska i KZGW - z uporem maniaka forsuje plan aby Odra osiągnęła na całym odcinku III klasę, co oznacza, że będzie dostępna dla statków do 1000 ton ładowności i 9 m szerokości podczas gdy UE dofinansowuje tylko te projekty, które zakładają minimum IV klasę (statki powyżej 1000 do 1500 ton i szerokości 9,5 m).