Odrzańska Droga Wodna ? działać lokalnie, myśleć globalnieDrukuj

Odrzańska Droga Wodna ? działać lokalnie, myśleć globalnieWłodzimierz Kapeluszny ? prezes struktury powiatowej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w Kędzierzynie-Koźlu - zorganizował w dniu 28 lutego 2013 r spotkanie robocze, w którym udział wziął Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry - Poseł na Sejm RP Ryszard Galla. Tematem spotkania była oczywiście Odra, jej stan obecny i perspektywiczny.

Uczestnikami tego spotkania byli: Maria Gruszczyńska - Wiceprezes OIG Struktury Powiatowej KP-H, Jerzy Korecki- przedstawiciel KP-H o/K-Koźle a także przedstawiciele stowarzyszenia Rada Kapitanów - kpt.ż.śr. Czesław Szarek, kpt.ż.śr. Włodzimierz Kapeluszny i oczywiście Gabriela Tomik - przedstawiciel samorządu lokalnego.

Prezentowane przez Pana Posła stanowisko w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej skupiało się początkowo na ocenie transportu węgla w relacjach lokalnych, jednak jego zainteresowanie wzbudziła wypowiedź kpt. Czesława Szarka, który - wykazując obecny stan i plany pseudo-modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej - odniósł się do faktycznych potrzeb nowoczesnego transportu i jego roli na europejskich szlakach.

Dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania wywołała nową orientację na wykorzystanie ODW i towarzyszącej jej infrastruktury. Szczególna uwaga skierowana była na rozpoczęte działania Gminy Kędzierzyn-Koźle dotyczące nie tylko przywrócenia funkcji gospodarczej portowi Koźle ale jego docelowych możliwości logistycznych w Zielonym Korytarzu Transportowym CETC-ROUTE 65.

Przypomnieć należy że, długość nabrzeży trzech basenów Kozielskiego Portu wynosi ponad 3000 mb, podczas gdy nabrzeże portu morskiego w Rijece (Chorwacja) ma obecnie zaledwie 350 mb. Posiada on jednak już dziś potencjał przeładunkowy ok.3 mln ton rocznie a po zakończeniu trwającej rozbudowy jego nabrzeża będą miały 650 mb. Planuje się w nim przeładunek 9 mln a docelowo nawet 12 mln ton rocznie. Port w Rijece posiada podejściowy tor wodny o głębokości 30 m, co pozwala na obsługę dużych statków oceanicznych. Należy podkreślić, że Zielony Korytarz Transportowy Adriatyk-Bałtyk, którego łączna długość to 1600 km osadzony jest w połowie na 800 kilometrowym odcinku Doliny Odry.

Jak przedstawiła Gabriela Tomik- Środkowoeuropejski Korytarz CETC-ROUTE65 stanowi pakiet rozwiązań dla potrzeb Regionów Europy Środkowej nie tylko w zakresie kreowania strumienia przepływu ładunków ale również szeroko pojętej wymiany na płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej pomiędzy Regionami.

Dobrze rozwinięta sieć transportowa wykorzystująca wszystkie rodzaje dróg (kołowych, kolejowych, wodnych) stanowi o dynamice rozwoju obszarów gospodarczych, które łączy. Stąd też możliwość wielorakich rozwiązań - trimodalność, multimodalność, intermodalność, staje się gwarantem ekonomicznym w dzisiejszej logistyce transportowej.

Te argumenty zdominowały przebieg dalszej dyskusji a wspólnym wnioskiem było nakierowanie działań środowiskowych na realizację prac modernizacyjnych ODW na IV klasę drogi wodnej, jako determinanty przyszłego rozwoju gospodarczego zainteresowanych regionów Europy Środkowej. Oczywistym jest, że integralnymi elementami takiego rozwiązania programowego obok Odry stają się: Kanał Śląski oraz Kanał Odra-Dunaj-Łaba.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?