• Apis
  • 10.02.2013 10:31:23
Gabriela Tomik o gospodarce wodnej (wywiad)Rzeka, która żyje, jest złożonym organizmem. Wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wodami powierzchniowymi, wodami podskórnymi, zasilana dopływami innych rzek i wodami lokalnych rowów melioracyjnych stanowi swoisty żywy system, który powinien być oparty na racjonalnej gospodarce wodnej. Złożoność systemu świadczy o jego wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Procesy zachodzące wewnątrz systemu zawsze odnoszą się do całości organizmu jakim jest rzeka. Z tej pozycji, chciałabym rozmawiać o racjonalnej gospodarce wodnej, aby mieć na uwadze, iż każda nieodpowiedzialna ingerencja w system jak i też każde zaniechanie działania (choćby odcinkowego), powoduje szkody niewspółmiernie wysokie do działania.

Andrzej Podgórski: Jakie ścieżki doprowadziły Panią nad brzeg Odry i co spowodowało, że dostrzegła w niej Pani tyle potencjału, iż postanowiła o nią zawalczyć?

Gabriela Tomik: - Jestem absolwentką Technikum Budowlanego, mam też za sobą studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Przez 12 lat prowadziłam samodzielnie inwestycje publiczne w zakresie przygotowania inwestycji, nadzoru nad realizacją, przeprowadzania procedur zamówień publicznych oraz rozliczenia środków trwałych (pakiet finansowy z udziałem środków unijnych).

A.P.: Czy samorządy są w stanie odwrócić złą tendencję w gospodarce wodnej? Czy jest jeszcze nadzieja na poprawę stanu polskich dróg wodnych i infrastruktury żeglugowej?

G.T.: Samorządy terytorialne zainteresowane są żywotnie prawidłową gospodarką prowadzoną przez administrację wodną na rzekach. Przyczyni się ona do wzajemnej współpracy na płaszczyznach ustawowo sobie przypisanych. Administracja wodna poprzez swoje działanie systemowe podniesie bezpieczeństwo hydrologiczne tworząc tym samym warunki do rozwoju obszarów wokół rzek.

W tym miejscu, uwagę należy zwrócić na bazę narzędzi planistycznych jaką posiadają samorządy. Co to znaczy? Sposób zagospodarowania przestrzennego terenu wokół rzeki wyznacza konkretna Gmina w swoim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Do samorządów należy planowanie przestrzeni otaczającej rzekę (lokalizacja portu, centra logistyczne itp.) a do gospodarza rzeki - gospodarka jej korytem i obszarem międzywala.