Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki CzeskiejDrukuj

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki CzeskiejW dniu 28 czerwca br. w Domu Kultury w Koźlu na międzynarodowej konferencji pt. ?Techniczne aspekty drogi wodnej Odra ? Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle ? granica Republiki Czeskiej? - organizowanej przez Biuro Posła Ziemi Śląskiej Piotra Chmielowskiego, przy współudziale Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - spotkali się: Ambasador Republiki Czech w Warszawie, Konsul Generalny Niemiec w Opolu, Przedstawiciel Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Konsul Generalny RP w Ostrawie z gronem Posłów RP, przedstawicielami przemysłu stoczniowego, środowisk żeglugowych (Rada Kapitanów, UŻŚ we Wrocławiu) oraz centrów logistycznych (KSSE port Gliwice, Centrum Gorzyczki). Obecny był również specjalista ds.Żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej-Przemysław Daca.

Sporą niespodzianką dla uczestników Konferencji był pokaz musztry paradnej w wykonaniu amatorskiej orkiestry dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Szkoła ta, jako jedna z dwóch w Polsce kształci ciągle przyszłe kadry na potrzeby żeglugi śródlądowej na poziomie szkolnictwa średniego.

W trakcie konferencji przedstawiono zagadnienia dotyczące szlaków transportowych w ujęciu historycznym i perspektywicznej ocenie możliwości wykorzystywania dróg wodnych na rzecz Człowieka. Ocenie krytycznej poddano obecny stan dróg wodnych w Polsce wykazując tym samym konieczność dostosowania ich do standardów europejskich.

Polska leżąc na trasie CETC-ROUTE 65 ze swoimi portami morskimi Szczecin-Świnoujście na północy, oraz przebiegającymi doliną Odry w kierunku południowym traktami komunikacyjnymi kolei, transportu samochodowego i transportu wodnego, staje się ważnym partnerem dla realizacji idei ?zielonych korytarzy transportowych?. Na Polskę też przypada znaczący odcinek tej trasy od Bałtyku do Adriatyku. Fakt ten może w konsekwencji zaowocować największymi korzyściami z prowadzenia usług transportowych na tym interesującym wiele państw europejskim szlaku. Podstawowa zasada współpracy i uzupełniania się partnerów (kohezja), przekłada się na wypełnienie wszystkich wymogów stawianych dzisiaj nowoczesnemu transportowi. Fakt istnienia w bezpośrednim sąsiedztwie trzech, różnych od siebie traktów komunikacyjnych, stanowi dzisiaj dobrodziejstwo dla rozwoju gospodarczego zainteresowanych regionów. Dlatego też UE poświęca wiele uwagi przedmiotowym rozwiązaniom i wspiera finansowo w znacznie korzystniejszym stopniu takie Projekty. Temat ten skupił uwagę i wyzwolił ożywioną dyskusję wśród uczestników Konferencji, spychając oponentów nowych rozwiązań do zmiany myślenia.

Istotnym głosem była wypowiedź Ambasadora Czech Jana Sechtera. Mówił On m.in. o zmianie klimatu w partnerstwie handlowym Polaków i Czechów, podając przykłady wykorzystania portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie. Akcentował potrzebę wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej jako efektywnej osi transportowej. Istniejące dzisiaj problemy inwestycyjne i utrzymaniowe infrastruktury wodnej należy rozwiązywać z udziałem specjalistów o największym doświadczeniu i osiągnięciach.

Stanowisko przedstawiciela Ambasady Królestwa Niderlandów było ofertą skierowaną do Rządu RP w postaci gotowości podjęcia takiej współpracy i rozwinięcia jej o działania planistyczne, hydrotechniczne a także edukacyjne. Kształcenie przyszłej kadry technicznej mogłoby się odbywać na uczelniach holenderskich. Tam też mogłyby być prowadzone praktyki inżynierskie, które w późniejszym czasie zaowocowałyby na polskich budowach hydrotechnicznych.

Moderator dyskusji Poseł Piotr Chmielowski, zaproponował udział w debacie zebranym przedstawicielom środowisk gospodarczych. Przedstawiciele biznesu stoczniowego pokazali nurtujące ich problemy wynikające z nieprzewidywalności warunków nawigacyjnych, które mają zdecydowany wpływ na końcowy etap ich produkcji tj. dostawę swojego wyrobu do klienta. Wykazywano w dyskusji, że poruszane problemy mają swoje źródła przede wszystkim w niewłaściwie ustalonych kompetencjach resortowych. Jednym z rażących przykładów niekompetencji i niezrozumienia prawidłowej gospodarki wodnej jest idea budowy zbiorników retencyjnych suchych. Przy tej okazji skupiono się na technicznych rozwiązaniach zbiornika Racibórz Dolny i perspektywie drogi wodnej Odra-Dunaj na odcinku Kędzierzyn-Koźle -granica republiki Czeskiej.

Ożywiona dyskusja poprzez swoją treść jak i formę pozwoliła wykreować nowatorskie podejście do zagadnień gospodarki wodnej. Uznano, że zmiana metodyki w ustalaniu priorytetów zaskutkuje korzystniejszym dla całej sprawy efektem. Uznano, że skupienie uwagi na drogach wodnych w ich międzynarodowym wymiarze pociągnie za sobą automatycznie wyższe jak obecnie standardy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i środowiskowego.

Prowadzący konferencję Poseł Piotr Chmielowski, będący Członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury, puentując debatę stwierdził, że koniecznym jest powołanie ciała opiniotwórczego, eksperckiego w celu pozyskiwania odpowiedniej wiedzy praktycznej. Organ ten (wywodzący się ze środowisk praktyków i ekspertów szeroko pojętej gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej) byłby do dyspozycji konsultacyjnej Komisji Sejmowych.

Gabriela Tomik
Wydział Inzynierii Miejskiej
Urzędu miasta Kędzierzyn-Koźle
foto: Radio Opole
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?