Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w PodjuchachDrukuj

Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w PodjuchachProtest Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych ?Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej? skierowany został do Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło za pośrednictwem Ministra Środowiska Jana Szyszko. Dotyczy żeglugi w km 733,7 Odrzańskiej Drogi Wodnej - most kolejowy z przęsłem zwodzonym na rzece Regalicy.

Jako Stowarzyszenie, które przyjęło za cel statutowy wspieranie rozwoju śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce a także wspieranie międzynarodowego partnerstwa na rzecz żeglugi śródlądowej protestujemy przeciw wieloletnim działaniom destrukcyjnym obecnego administratora tj. RZGW Szczecin odpowiedzialnego za stan, eksploatację i rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) w obszarze północno-zachodniej Polski. Mimo wielu postulatów ze strony użytkowników ODW, brak jest nadal zdecydowanego działania RZGW Szczecin a te nieliczne są tylko upozorowaniem.

Fakt występowania licznych awarii przęsła mostu zwodzonego na km 733,7 Odrzańskiej Drogi Wodnej nosi znamiona zaplanowanego i zawoalowanego wygaszania żeglugi śródlądowej na jedynym w Polsce odcinku międzynarodowej drogi wodnej kl. Vb, która do niedawna należała do sieci TEN-T. Rzecz idzie o ostatnie w tej klasie przejście żeglugowe od strony śródlądzia do portów morskich Szczecin-Świnoujście, bowiem spośród czterech mostów zwodzonych na Szczecińskim Węźle Wodnym, trzy zostały na stałe zaspawane, obniżając standardy międzynarodowej drogi wodnej do klasy II i III.

Kuriozalnym jest brak reagowania administratora drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym na wycofanie przez PKP PLK obsługi przęsła zwodzonego (przy tak dużej awaryjności mechanizmu podnoszenia w latach 2009-2016) i to stanowi dopełnienie naszej negatywnej oceny.

Szanowna Pani Premier, w okresie planowania nowej Strategii Rozwoju Transportu na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030), ani Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ani RZGW Szczecin nie wystąpiły do właściciela PKP PLK o budowę/przebudowę tego strategicznego dla portu w Szczecinie mostu na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że odrzucono wnioski Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, która jednomyślnie wraz z licznymi przedstawicielami parlamentu polskiego, świata nauki, zrzeszeń podmiotów gospodarczych, samorządów i stowarzyszeń branży żeglugowej w konsultacjach Dokumentu Implementacyjnego do SRT na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030) postulowała konieczność uwzględnienia budowy/przebudowy tego mostu kolejowego jako elementu strategicznego dla rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.Kolej korzysta dziś ze stuletniego mostu krzyżującego się z międzynarodową drogą wodną. W 2009 roku PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie wystąpił o uznanie tego mostu zabytkiem nieruchomym i całkowite zaprzestanie jego podnoszenia, gdyż ze względu na kłopoty kadrowe nie jest w stanie zapewnić obsługi nie tylko całą dobę - jak przystało na drogę wodna klasy międzynarodowej - ale nawet w każdy dzień tygodnia.

Brak rozwiązania tego problemu jest dla żeglugi śródlądowej zabójczy. Rozwój polskiej gospodarki oparty musi być na rozwijaniu każdej gałęzi transportu a więc dostępności portów Szczecin-Świnoujście dla towarów ze śródlądzia. Brak zapewnienia przez PKP ciągłości ruchu statków śródlądowych przez wspomniany most staje się aż nadto widocznym symptomem sabotażu gospodarczego i szykanowania transportu wodnego.

Powyżej przywołane fakty noszą znamiona przestępstwa, dlatego też Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej eksponuje ten problem z nadzieją, że sprawą zajmą się odpowiednie organy. Już dzisiaj powinny nastąpić odpowiednie dymisje ze stanowisk a sprawa powinna być zbadana i rozliczona również w aspekcie materialnym (celowość i racjonalność wydatkowania środków publicznych). Rada Kapitanów dysponuje szeroką wiedzą oraz licznymi dokumentami, potwierdzającymi przywoływane powyżej fakty, które jest w stanie przekazać do odpowiednich instytucji, z nadzieją, że zmieni to zdecydowanie nadal trwającą negatywną sytuację.

Z wyrazami szacunku

Kpt. ż. śr. Czesław Szarek
Prezes Rady Kapitanów

Gabriela Tomik
Wiceprezes Rady Kapitanów


Załączniki:

Protest Rady Kapitanów
Harmonogram otwierania przęsła grudzień 2016
Most w Podjuchach zabytkiem
Do wiadomości otrzymują:

Szanowny Pan Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki
Szanowny Pan Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk
Szanowny Pan Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk
Szanowny Pan Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej, Jerzy Materna
Szanowny Pan Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski
Szanowna Pani Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska ? Mielewczyk
Szanowny Pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusz Gajda
Szanowny Pan Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Leszek Bagiński
Szanowny Pan Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Krzysztof Woś
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szanowny Pan Ernest Bejda
Szanowny Pan Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?