Artykuły: Ekologia i zrównoważony rozwój

Statek śródlądowy a środowisko
Nowoczesny statek rzeczny jest ekologicznie najmniej szkodliwy ze wszystkich środków transportu towarów i żaden inny pojazd o tej samej mocy przewozowej oraz mocy zainwestowanej nie jest w stanie mu dorównać.

Propozycja ekologicznego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce
W Europie nie ma kraju z dobrze rozwiniętą siecią rzeczną, który miałby tak mały udział transportu rzecznego w całości przewozów towarowych jak Polska.

"Cleanest Ship"
"Cleanest Ship" ("Najczystszy statek") jest projektem doświadczalnym koncernu energetycznego BP Group we wspólnym przedsięwzięciu z europejskim projektem "Creating". Centralnym punktem prac doświadczalnych jest zredukowanie do minimum emisji szkodliwych substancji w żegludze śródlądowej.

Ekologia i polityka: Rozsądek potrzebny od zaraz
Brak rozsądku i obiektywizmu u rodzimych pseudoekologów oraz znacznego grona specjalistów działających w szeroko pojętej ochronie środowiska należy prawdopodobnie tłumaczyć zaszłościami sięgającymi końca komunizmu, czyli lat osiemdziesiątych. Był to okres, kiedy schyłek reżimu charakteryzował się obok upadku ekonomicznego, również katastroficznym stanem środowiska.