RADA KAPITANÓW - News
Nawigacja

Kanały RSS
RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
zegluga

Objęliśmy patronatem
odram

Rada Kapitanów w Loży Radiowej Radia Opole
Rada Kapitanów w Loży Radiowej Radia OpoleOstatniego dnia czerwca poznamy wykonawcę budowy zbiornika w Raciborzu. W specyfikacji przetargowej pojawia się informacja, że będzie to jednak zbiornik suchy.

- Jesteśmy podbudowani, że będzie to zrobione, choć taki finał jak zbiornik suchy to nie jest dla nas zbyt ciekawą informacją - mówi Czesław Szarek, prezes rady kapitanów żeglugi śródlądowej.

- Zbiornik miał być wielofunkcyjny, retencyjny, więc magazynujący wodę na wypadek suszy i zbierającym nadmiar wody na wypadek powodzi. Wielofunkcyjność zakłada, że jest także wykorzystany przez energetykę, do produkcji białego prądu. A dla nas miał takie znaczenie, że jeden z odcinków planowanej drogi Koźle - Ostrawa przebiegałby przez zbiornik - uzupełnia Andrzej Podgórski.
Podróż do źródeł rzeki Odry
Podróż do źródeł rzeki OdryW audycji o roli rzeki Odry w życiu mieszkańców terenów nadodrzańskich - po obu stronach granicy. Rozmawialiśmy z organizatorami oraz uczestnikami sympozjum polsko-czeskiego zorganizowanego w dniach 21-23 kwietnia w mieście Odry w Republice Czeskiej.
Rada Kapitanów ma koncepcję budowy kanału w Zbiorniku Racibórz
Rada Kapitanów ma koncepcję budowy kanału w Zbiorniku RacibórzBudowa Zbiornika Racibórz Dolny ciągnie się w nieskończoność. Planowany początkowo jako zbiornik retencyjny (wielofunkcyjny), który z jednej strony chroniłby dorzecze Odry przed powodzią, a z drugiej zapewniałby alimentację rzeki podczas niskich stanów, zapobiegając równie destrukcyjnej jak powódź suszy, o czym przekonaliśmy się dotkliwie w ostatnich dwu latach. Byłby też źródłem produkcji taniej i czystej energii elektrycznej oraz pełnił funkcje rekreacyjno-sportowe. Mógłby też stanowić część szlaku żeglownego drogi wodnej Górnej Odry - w tym planowanego połączenia Koźle-Ostrawa jako elementu korytarza Dunaj-Odra-Łaba i stanowić potężną rezerwę wody dla żeglugi na całej długości Odrzańskiej Drogi Wodnej od Raciborza do Szczecina.
Prokuratura umorzyła postępowanie wobec wiceburmistrz Tomik
Prokuratura umorzyła postępowanie wobec wiceburmistrz TomikPrzypomnijmy, postępowanie prokuratury wobec Gabrieli Tomik dotyczyło podejrzeń o nielegalną działalność kopalni kruszyw we wsi Dębowa oraz urzędników starostwa kędzierzyńsko-kozielskiego, którzy mieli dopuścić się w tej sprawie licznych zaniechań.

Kiedy proceder trwał, w latach 2011–2013, G. Tomik była zastępcą tamtejszego starosty. W 2012 r. prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie, aby w maju 2015 r. je wznowić i postawić zarzuty grupie urzędników.
Podziękowanie MGMiŻŚ za wsparcie w drodze do AGN
Podziękowanie MGMiŻŚ za wsparcie w drodze do AGNPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście ratyfikował akt przystąpienia naszego kraju do Konwencji AGN. W związku z tym faktem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystosowało do wszystkich podmiotów zaangażowanych we wspierania resortu na drodze reaktywacji transportu wodnego śródlądowego. Wśród adresatów znalazła się także Rada Kapitanów.

Statutowym celem Stowarzyszenia "Rada Kapitanów" jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce poprzez odtworzenie i rozwój sieci dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej jako najbardziej ekologicznej i równoprawnej w stosunku do innych formy transportu
Kapitanowie o AGN (i nie tylko) w Radio Opole
Kapitanowie o AGN (i nie tylko) w Radio OpoleW Radio Opole przedstawiciele Rady Kapitanów udzielili obszernego wywiadu, związanego bezpośrednio z ratyfikowaniem przez Polskę „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (AGN).

Czy fakt ten wpłynie korzystnie na rozwój dróg wodnych w Polsce a w szczególności w naszym regionie czyli na Odrze? Kapitanowie Czesław Szarek i Andrzej Podgórski wyjaśnili wszelkie wątpliwości oraz przybliżyli słuchaczom korzyści, wynikające z rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej.

Jak założyć firmę w Niemczech | Apis | Alhenag | Orsza | Aerografia | DiS | Wierzbnik | TZS | Poczet | PHP-Fusion PL | K&J | Żegluga