RADA KAPITANÓW - News
Nawigacja

Kanały RSS
RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
zegluga
zegluga

Objęliśmy patronatem
odram

Kalendarze wodniackie 2017
Kalendarze wodniackie 201715 grudnia 2016 r. oddamy do Państwa rąk kolejne kalendarze wodniackie na rok 2017. Jak w roku ubiegłym autorami są Janusz Fąfara i Waldemar Danielewicz.

To już dziesiąty rok wydawania wodniackich kalendarzy. Pierwszy nakład na rok 2007 ukazał się pod koniec roku 2006. Dlatego na specjalnej karcie przedstawimy krótkie wspomnienia autorów i wydawcy kalendarzy oraz graficzny podgląd wszystkich wydań.
Rada Kapitanów gratuluje podpisania AGN
Rada Kapitanów gratuluje podpisania AGNRada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej z radością i nadzieją odnotowała fakt przyjęcia w dniu 14 grudnia 2016r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy w sprawie ratyfikacji przez nasz kraj Międzynarodowego Porozumienia AGN. Naszym zdaniem to podstawowy akt tworzenia stabilnych fundamentów dla przyszłości żeglugi śródlądowej w Polsce i włączenia naszych rzek żeglownych w system międzynarodowych dróg wodnych Europy. Dobrze rozwinięta sieć dróg wodnych jest krwiobiegiem gospodarki i stanowi o jej konkurencyjności. Poszerza też możliwości tworzenia miejsc pracy dla nowych pokoleń.
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGNWczoraj Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T, nasze główne drogi wodne muszą mieć parametry właśnie IV klasy żeglowności (głębokość tranzytowa na szlaku min. 2,5 m).
Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w Podjuchach
Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w PodjuchachFakt występowania licznych awarii przęsła mostu zwodzonego na km 733,7 Odrzańskiej Drogi Wodnej nosi znamiona zaplanowanego i zawoalowanego wygaszania żeglugi śródlądowej na jedynym w Polsce odcinku międzynarodowej drogi wodnej kl. Vb, która do niedawna należała do sieci TEN-T.

Rzecz idzie o ostatnie w tej klasie przejście żeglugowe od strony śródlądzia do portów morskich Szczecin-Świnoujście, bowiem spośród czterech mostów zwodzonych na Szczecińskim Węźle Wodnym, trzy zostały na stałe zaspawane, obniżając standardy międzynarodowej drogi wodnej do klasy II i III.
Delegacja Senatu Republiki Czeskiej w Kuźni Raciborskiej
Delegacja Senatu Republiki Czeskiej w Kuźni RaciborskiejDnia 23 listopada br. w Kuźni Raciborskiej spotkali się samorządowcy i organizacje społeczne z przedstawicielami Parlamentu Czeskiego. Delegacja czeska to przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Delegacja czeska przyjechała do Kuźni Raciborskiej prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wcześniej spotkała się z Marszałkiem Henrykiem Mercikiem. Gościom przewodniczyła Senator Parlamentu Czeskiej Republiki Zdeňka Hamousová. Pani Senator przedstawiła zainteresowanie strony czeskiej pozytywnymi zmianami w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Polsce. Potwierdziła też fakt o trwających pracach nad opracowaniem Studium Wykonalności dla Projektu wodnego Dunaj-Odra-Łaba oraz przedstawiła poparcie dla odcinka drogi wodnej łączącego Polskę z Czechami.
Walne zebranie Rady Kapitanów - nowe władze
Walne zebranie Rady Kapitanów - nowe władzeDnia 22 października 2016r.w Kędzierzynie-Koźlu, w swojej siedzibie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, podczas którego zostały przedstawione i ocenione działania Zarządu i członków za okres 2013-2016r.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia dokonało wyboru nowych władz.
Są nimi:
Prezes - kpt.ż.ś. Czeslaw Szarek
Wiceprezes - Gabriela Tomik
Członek zarządu – kpt.ż.ś. Radosław Łapa

Apis | Alhenag | Orsza | Aerografia | DiS | Tibi Mariae | Wierzbnik | TZS | Poczet | PHP-Fusion PL | K&J | Żegluga