RADA KAPITANÓW - News
Nawigacja

Kanały RSS
RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
zegluga
zegluga

Objęliśmy patronatem
odram

Kalendarze wodniackie 2017
Kalendarze wodniackie 201715 grudnia 2016 r. oddamy do Państwa rąk kolejne kalendarze wodniackie na rok 2017. Jak w roku ubiegłym autorami są Janusz Fąfara i Waldemar Danielewicz.

To już dziesiąty rok wydawania wodniackich kalendarzy. Pierwszy nakład na rok 2007 ukazał się pod koniec roku 2006. Dlatego na specjalnej karcie przedstawimy krótkie wspomnienia autorów i wydawcy kalendarzy oraz graficzny podgląd wszystkich wydań.
Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w Podjuchach
Protest Rady Kapitanów w sprawie mostu w PodjuchachFakt występowania licznych awarii przęsła mostu zwodzonego na km 733,7 Odrzańskiej Drogi Wodnej nosi znamiona zaplanowanego i zawoalowanego wygaszania żeglugi śródlądowej na jedynym w Polsce odcinku międzynarodowej drogi wodnej kl. Vb, która do niedawna należała do sieci TEN-T.

Rzecz idzie o ostatnie w tej klasie przejście żeglugowe od strony śródlądzia do portów morskich Szczecin-Świnoujście, bowiem spośród czterech mostów zwodzonych na Szczecińskim Węźle Wodnym, trzy zostały na stałe zaspawane, obniżając standardy międzynarodowej drogi wodnej do klasy II i III.
Delegacja Senatu Republiki Czeskiej w Kuźni Raciborskiej
Delegacja Senatu Republiki Czeskiej w Kuźni RaciborskiejDnia 23 listopada br. w Kuźni Raciborskiej spotkali się samorządowcy i organizacje społeczne z przedstawicielami Parlamentu Czeskiego. Delegacja czeska to przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Delegacja czeska przyjechała do Kuźni Raciborskiej prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wcześniej spotkała się z Marszałkiem Henrykiem Mercikiem. Gościom przewodniczyła Senator Parlamentu Czeskiej Republiki Zdeňka Hamousová. Pani Senator przedstawiła zainteresowanie strony czeskiej pozytywnymi zmianami w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Polsce. Potwierdziła też fakt o trwających pracach nad opracowaniem Studium Wykonalności dla Projektu wodnego Dunaj-Odra-Łaba oraz przedstawiła poparcie dla odcinka drogi wodnej łączącego Polskę z Czechami.
Walne zebranie Rady Kapitanów - nowe władze
Walne zebranie Rady Kapitanów - nowe władzeDnia 22 października 2016r.w Kędzierzynie-Koźlu, w swojej siedzibie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, podczas którego zostały przedstawione i ocenione działania Zarządu i członków za okres 2013-2016r.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia dokonało wyboru nowych władz.
Są nimi:
Prezes - kpt.ż.ś. Czeslaw Szarek
Wiceprezes - Gabriela Tomik
Członek zarządu – kpt.ż.ś. Radosław Łapa
Walne Zebranie członków Rady (wyborcze)
Zarząd Rady Kapitanów zawiadamia, że w dniu 22.10.2016 w siedzibie Rady w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wyspa 22a odbędzie się walne zebranie członków stowarzyszenia. Upływa trzyletnia kadencja władz stowarzyszenia (§ 27 Statutu) więc zgodnie z § 21 i 22 Statutu konieczne jest przeprowadzenie przez Walne Zebranie wyboru nowych władz. Zaplanowane jest także przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających.

Przewidziana jest wizyta zagranicznych gości z Republiki Czeskiej i Federalnej Republiki Niemiec.
Nominacja dla prezesa Rady Kapitanów do Komitetu Sterującego
Nominacja dla prezesa Rady Kapitanów do Komitetu SterującegoRada Kapitanów reprezentowana jest w pracach Komitetu Sterującego do spraw inwestycji na śródlądowych drogach wodnych przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nominację (w załączeniu skan dokumentu) otrzymał prezes Rady - kpt. Czesław Szarek.

Apis | Alhenag | Orsza | Aerografia | DiS | Tibi Mariae | Wierzbnik | TZS | Poczet | PHP-Fusion PL | K&J | Żegluga